Om TV Bra

TV BRA er en nett-tv kanal av og for utviklingshemmede.
Her skal utviklingshemmede få ta del i den offentlige debatt og kulturutveksling. Reporterne skal styre ordet og være et talerør for målgruppen. Vi tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser i film og tv-produksjon. I TV BRA får medarbeiderne opplæring og oppfølging til å jobbe som reportere, fotografer og redigerere. Alle er med på å jobbe redaksjonelt og i forhold til den tekniske produksjonen. 

Med støtte fra