Når skal politikerne begynne å holde det de lover?

For to år siden laget regjeringen en plan for hvordan personer med funksjonsnedsettelser skal få like rettigheter som alle andre . Det er på tide å spørre politikerne om de klarer å  holde det de lover. 

Publisert 07.11.18

Prøve en knagg: