Vestlandssatsingen

TV BRA er en nett-tv kanal av og for utviklingshemmede. Tanken bak TV BRA, er at personer med en utviklingshemming selv skal få fortelle sine historier på sine egne premisser, til hverandre og til andre. Nå trenger vi flere i regionen som kan være med å bidra med å realisere vår Vestlandssatsing. Se og les mer om oss på - www.tvbra.no