TV BRA panelet del 2

Del 2: Kan alle bestemme alt selv?

På årets Sorkonferanse i Bergen- selvbestemmelse til besvær- viste TV BRA to reportasjer. Et lite panel svarte på spørsmål om det å bestemme selv. Her snakker også Isabelle og Monica om det som kan være vanskelig.