På lik linje med alle andre

Redaksjonen diskuterer reportasjeserien Bra i livet , hva som er viktig i hverdagen og har intervjuet deltagere på høstens SOR konferansen om NOU rapporten.