Når har du følt deg utenfor?

Det å føle seg utenfor har nok mange kjent på en gang i livet, men mange opplever dette hver dag. Hva skal til for at flere kan føle seg innenfor?