Lover 100 millioner til nye boliger

TV BRA kunne i dag lese på NRK sine nettsider at byrådet lover en økt satsing for utviklingshemmede i Bergen. Byrådet lover 100 millioner kroner til nye boliger. Janniche har ventet i ni år på å få en egen bolig og håper nå at boligdrømmen kan bli en realitet. Kari Elster Moen i NFU, Bergen lokallag, sier det må satses enda mer penger i årene som kommer.