Inntrykk og uttrykk 2015

Kulturkonferansen Inntrykk og uttrykk
byr på flere spennende foredrag. 
Påmelding og mer info finner du her:
www.deltager.no/bk/inntrykkuttrykk15