Hvorfor er kvinnedagen viktig for deg?

Denne uken har den internasjonale kvinnedagen
blitt markert over hele verden. 
Hvorfor er kvinnedagen viktig for deg?