Hvor ofte reiser du med buss eller bybane?

Politikerne sier at flere bør kjøre
kollektivt for å spare miljøet.
Hvor ofte reiser du med buss eller bybane?

1.februar i år økte Skyss billettprisene og det betyr mye for dem som har dårlig råd. Hvis politikerne ønsker at vi skal reise mer kollektivt, så mener vi at det bør bli billigere å reise med bussen!