Hva er bra med å ha en jobb?

Denne uken spør vi hva som er bra
med å ha en jobb. Er du arbeidsledig
og har lyst til å jobbe i hotellbransjen ?
Helt med, er et prosjekt, som handler om å få flere med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.