Enda flere kan bli HELT MED!

- Det er veldig flott og veldig bra - nå kan flere kan komme ut i arbeidslivet, sier Elisabeth til TV BRA. Gjennom Helt med har Elisabeth jobb i det ordinære arbeidslivet. I det nye statsbudsjettet får prosjektet støtte.