Dramaelever med drømmer for fremtiden

Anne, Kebron og Erica går på Fyllingsdalen videregående og har drama som fag på skolen. 
Verdensreisen er en forestilling klassen har skrevet sammen med dramalærer, Hanne Jamt Tønjum.
Vi intervjuet dem om forestillingen og hvilke drømmer de har for fremtiden.