Debatt om budsjettkutt

20.oktober var det debatt i Rådhuset. 40 frammøtte og et panel på 9 politikere kom sammen for å diskutere byrådets forslag om budsjettkutt i tjenenester til personer med utviklingshemming. 

Byråden forklarer at det har vært et overforbruk i 2014. Mange mener at budsjettet tydeligvis har vært for lavt i forhold til behovet. Flere av partiene svarte at de ikke ønsker kutt i tjenestene!

Vi i TV BRA håper at de som bestemmer tenker seg om en gang til, slik at ingen trenger å bekymre seg for å miste tilbudet de har i dag.