TV BRA består i dag av en redaktør og en redaksjon av tre medarbeidere som er tilknyttet Nordnes Verksteder. Vi har også en frilanser som bidrar ved behov. I TV BRA får alle praktisk trening i tv-produksjon; som reporter, fotograf eller redigerer.