TV BRA er et prosjekt, støttet av Ekstrastiftelsen. Vi er en del av Nordnes Verksteder i Bergen. Målet er å skape spennende arbeidsplasser for personer med utviklingshemming innen journalistikk og tv-produksjon. Her skal målgruppen få komme til ordet og bidra til at personer med utviklingshemming kan få en større plass i samfunnet her vest. Det å ha en kanal som er lokalt forankret er avgjørende for å skape deltagelse. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Prosjektet har en varighet på to år og skal bidra til å utvikle et permanent tilbud etter endt prosjektperiode.