TV BRA er en tv-kanal av og for mennesker
med utviklingshemming i Hordaland
og er en del av Nordnes Verksteder. Gjennom TV BRA får målgruppen være med å skape og formidle sine egne historier. I løpet av de to årene vi har holdt på, har vi etablert en redaksjon, fått laget nettside, vært på lanseringsturné, produsert julekalender og flere reportasjer for nettsiden vår.